ปศอ.อู่ทอง สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง

สถานการณ์น้ำท่วม

          วันที่29 กันยายน 2564 หน่วยผสมเทียม สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง โดยนายวุฒิชัย คงขม เจ้าหน้าที่ผสมเทียม ให้บริการผสมเทียม โค กระบือ แพะ ตรวจท้อง แก้ไขระบบสืบพันธุ์ สร้างความรับรู้ ติดตามผลกระทบและประชาสัมพันธ์สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโค กระบือของเกษตรกร พร้อมทั้งออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ ม.1 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูงประมาณ 2 เมตร ชาวบ้านต้องอพยพโคออกมาอยู่พื้นที่สูงและบริเวณริมชายถนนในหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าแมลงเพื่อเป็นการเยียวยาในเบื้องต้น

ปศอ.เดิมบางนางบวช มอบเสบียงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลหัวนา

มอบเสบียงอาหารสัตว์

          วันที่ 28 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช โดยนายกรณ์พัฒน์ มุกดา ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการมอบเสบียงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดใหม่มะขามเฒ่า จำนวน 17 ราย

ปศอ.หนองหญ้าไซ ออกปฏิบัติงานควบคุมป้องกันและการรักษาโรคให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ ตำบลหนองโพธิ์และตำบลหนองหญ้าไซ

เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

          วันที่ 14-16 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ออกปฏิบัติงานเชิงรุกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ โดยออกปฎิบัติงานควบคุมป้องกันและการรักษาโรคให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนืัอที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลหนองโพธิ์, หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าไซ และหมู่ 8 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามนโยบายและแนวทางการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์ และให้บริการผสมเทียม โค กระบือ แพะ ตรวจท้อง แก้ไขระบบสืบพันธุ์ สร้างความรับรู้ ติดตามผลกระทบและประชาสัมพันธ์สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโค กระบือของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือผลิตโคเนื้อคุณภาพระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีกับลุงเชาว์ฟาร์ม 

ปศอ.อู่ทอง ออกผสมเทียมโคเนื้อในพื้นที่ ตำบลเจดีย์และตำบลพลับพลาไชย

ผสมเทียม

          วันที่ 15-16 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง โดยนายวุฒิชัย คงขม เจ้าหน้าที่ผสมเทียม ให้บริการผสมเทียม โค กระบือ แพะ ตรวจท้อง แก้ไขระบบสืบพันธุ์ สร้างความรับรู้ ติดตามผลกระทบและประชาสัมพันธ์สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโค กระบือของเกษตรกรในพื้นที่ ม.7, ม.4 ต.เจดีย์ และ ม.7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือผลิตโคเนื้อคุณภาพระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีกับลุงเชาว์ฟาร์ม 

ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ออกผสมเทียมโคเนื้อในพื้นที่ ตำบลตลิ่งชัน

ผสมเทียม     

          วันที่ 13 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยนายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผสมเทียมหน่วยเมืองสุพรรณบุรี ออกผสมเทียมโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือผลิตโคเนื้อคุณภาพระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีกับลุงเชาว์ฟาร์ม