ปศุสัตว์สุพรรณฯ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี และ ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง

 สถานการณ์น้ำท่วม

          วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยและจุดอพยพสัตว์ในพื้นที่ ม.6 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี พบว่ามีเกษตรกรที่ได้รับความเดือนร้อนและต้องอพยพสัตว์มาอยู่รวมกัน เป็นเกษตรกร ม.6 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จำนวน 7 ราย โค 80 ตัว และเกษตรกร ม.1 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จำนวน 8 ราย โค 220 ตัว ในเบื้องต้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีได้ประสานขอรับการสนับสนุนหญ้าแห้งจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จำนวน 250 ฟ่อน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรดังกล่าวแล้ว

ปศอ.ดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์

สถานการณ์น้ำท่วม

          วันที่ 30 กันยายน 2564 นายสุเทพ ตันสุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมทั้งให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ บริการผสมเทียม ตรวจท้องโคให้กับเกษตรกร ม.8 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ปศอ.หนองหญ้าไซ ออกปฏิบัติงานควบคุมป้องกันและการรักษาโรคให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ ตำบลแจงงามและตำบลหนองหญ้าไซ

สถานการณ์โรคลัมปีสกิน

          วันที่ 29 - 30 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ออกปฏิบัติงานเชิงรุกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ โดยออกปฎิบัติงานควบคุมป้องกันและการรักษาโรคให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนืัอที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ และหมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามนโยบายและแนวทางการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งให้คำแนะการเลี้ยงสัตว์และมอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับเกษตรกรในพื้นที่

ปศอ.เดิมบางนางบวช ทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช

ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

          วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช โดยนายกรณ์พัฒน์ มุกดา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระ ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด รอบๆ บริเวณบ่อทิ้งขยะของเทศบาลตำบลเขาพระ หมู่ที่ 9 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เพื่อช่วยลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด ต่อไป

ปศอ.เมือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี

สถานการณ์น้ำท่วม

          วันที่ 29 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ออกปฏิบัติงานเชิงรุกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ โดยออกปฎิบัติงานควบคุมป้องกันและรักษาโรคให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนืัอที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตามนโยบายและแนวทางการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งออกสำรวจพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ ม.6 ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูงประมาณ 1.9 เมตร เกษตรกรต้องอพยพย้ายโคออกมาอยู่พื้นที่สูงบริเวณริมถนนในหมู่บ้าน จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไล่ทุ่งและเลี้ยงยืนโรงได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีหญ้าสดให้วัวกินและฟางแห้งเริ่มน้อยลง 7 รายในพื้นที่หมู่ 6 โคเนื้อ 80 ตัว ซึ่งจะหาแนวทางและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป