ตรวจต่ออายุใบอนุญาตตั้งสนามชนไก่ในพื้นที่ อ.สามชุก ดอนเจดีย์และหนองหญ้าไซ

 ตรวจต่ออายุใบอนุญาตสนามชนไก่

          วันที่ 12 มกราคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ดำเนินการตรวจสถานที่ที่ขอต่อใบอนุญาตให้ใช้สถานที่จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ ประจำปี 2565 พร้อมทั้งประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบสถานที่จัดให้มีการเล่นพนันชนไก่ จำนวน 3 สนาม ในพื้นที่อำเภอสามชุก ดอนเจดีย์และหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ตรวจติดตามโรงผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่ไก่ OK  ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

 ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่ไก่ OK

          วันที่ 12​ มกราคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า​ปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ดำเนินการตรวจติดตามสถานทึ่จำหน่ายเนื้อสัตว์​ OK และไข่ไก่​ OK​ จำนวน​ 2 แห่ง พร้อมตรวจติดตามโรงผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จำนวน​ 4​ แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง​ จังหวัดสุพรรณบุรี

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร ในพื้นที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

 ตรวจมาตรฐานฟาร์ม

        วันที่ 7 มกราคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ออกพื้นที่เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) ของ บริษัท ป.ชัยณรงค์ ฟาร์ม จำกัด สาขาอู่ทอง และ บริษัท มิตรภาพโภคภัณฑ์ จำกัด (เจนจิราฟาร์ม) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

 ตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ

          วันที่ 10-11 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอหนองหญ้าไซ ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ออกให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่ ต.วังคัน อ.ด่านช้าง

 ออกหน่วยบริการ

        วันที่ 7 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกให้บริการทำหมันสุนัข เพศผู้ จำนวน 5 ตัว เพศเมีย จำนวน 4 ตัว รวม 9 ตัว ณ สำนักสงฆ์เขาพุคำ หมู่ที่ 9 ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี