ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้กับโคเนื้อ พื้นที่ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก 

 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease : LSD) ในโคเนื้อ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาด การติดต่อ การป้องกันและกำจัดแมลงพาหะ โรคลัมปี สกิน มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ พ่นน้ำยาฆ่าแมลงในบริเวณคอกเลี้ยงสัตว์ และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ผลการปฏิบัติงานเกษตรกร หมู่ที่ 7,9 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เกษตรกรจำนวน 8 ราย โคเนื้อจำนวนทั้งหมด 150 ตัว

ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสถานที่จำหน่ายไข่สด OK

 ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุัตว์ OK

          วันที่ 25 ตุลาคม 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) และสถานที่จำหน่ายไข่สด OK​ พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจ​ ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 1 ราย ร้านมั่งมีหมูสดอนามัย และอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี​ จำนวน 2 ราย ณ สายันฟาร์ม หมู่ที่ 8 ตำบลหัวโพธิ์ และได้ให้คำปรึกษาแนะนำให้กับฟาร์มบี อินดี้ ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

          วันที่ 27 ตุลาคม 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) และสถานที่จำหน่ายไข่สด OK​ พร้อมทั้งเข้าตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) และสถานที่จำหน่ายไข่สด OK​ ของร้านแฮปปี้ฟาร์ม​ ทั้ง​ 2​ แห่งในเขตอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี​

เก็บตัวอย่างมูลนกอพยพในโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ

 เก็บตัวอย่าง

          วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ลงพื้นเก็บตัวอย่างมูลนกอพยพ ในโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ โดยเก็บมูลนกปากห่างจำนวน 10 ตัวอย่าง ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในช่วงที่มีการอพยพของนกในกลุ่มนกปากห่าง ที่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม

ปศุสัตว์ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

 ช่วยเหลืออุทกภัย

          วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบวัตถุดิบสำหรับใช้ประกอบอาหารจากผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้โรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยวัตถุดิบที่ได้รับมอบประกอบด้วย

          - เนื้อสุกร 230 ก.ก.
          - เนื้อไก่ 670 ก.ก.
          - ไข่ไก่ 4,500 ฟอง
          - น้ำดื่ม 400 ขวด
            รวมมูลค่าวัตถุดิบประมาณ 91,300 บาท

          ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จะดำเนินการประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ อำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้อง ในระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 โดยมีเป้าหมายดำเนินการประกอบอาหารแจกจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,400 กล่อง

ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมปฏิบัติภารกิจขนย้ายสัตว์ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

 ช่วยเหลืออุทกภัย

          วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้ายโคพ่อพันธุ์และเป็ดไข่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยของนายเผิน ชาวโพธิ์หลวง (จำนวนโค 23 ตัว เป็ดไข่กว่า 1,000 ตัว) ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย ในการนี้ ฯพณฯวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โปรดสั่งการให้ทีมกู้ชีพ กู้ภัย อุทยานแห่งชาติปางสีดา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สระแก้ว) นำโดยนายศุภชัย บุญสุข หัวหน้าชุด พร้อมทีมงานและเรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ สนับสนุนภารกิจให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี สัตว์เลี้ยงไม่เกิดการสูญเสีย เกษตรกรมีความพึงพอใจในการได้รับความช่วยเหลือ