ปศุสัตว์สุพรรณฯ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ อ.ศรีประจันต์

เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ รณรคง์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย หมู่ 2 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โคเนื้อ จำนวน 32 ตัว กระบือ จำนวน 88 ตัว พร้อมให้คำแนะนำในการกำจัดแมลงพาหะและฉีดพ่นน้ำฆ่าเชื้อโรค

ปศอ.ดอนเจดีย์ ลงพื้นที่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.หนองสาหร่าย

เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร จำนวน 11 ราย โคเนื้อ จำนวน 300 ตัว ซึ่งได้ทำการตรวจสุขภาพสัตว์ วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนการดำเนินการฉีดวัคซีน และแจ้งเกษตรกรให้ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที ตลอดจนกำจัดแมลงพาหะควบคู่กันไปด้วย ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หลังจากฉีดวัคซีนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งมอบน้ำยาฆ่าแมลงและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้แก่เกษตรกร

ปศอ.ด่านช้าง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่ ต.ด่านช้าง

 ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์

          วันที่ 21​ กรกฎาคม ​2564 นายอภิชาติ​ นิติ​ศิริ ​ปศุสัตว์อ​ำเภอด่านช้าง ​พร้อมด้วย​ นายมานะ ​จิวสิทธิประไพ​ เกษตรอำเภอด่านช้าง​และนายเฉลิม​ชัย​ สมจิตต์​ ผู้จัดการ​ ธ.ก.ส.สาขาด่านช้าง​ ลงพื้นให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริม​อาชีพด้านปศุสัตว์ การเลี้ยง​สัตว​์​โคขุน​ ณ​ บ้านทุ่งนาตาปิ่น​ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ​หมู่ที่ ​3​ ตำบลด่านช้าง​ อำเภอด่านช้าง ​จังหวัดสุพรรณบุรี​

อบรมเกษตรกร หลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย อ.หนองหญ้าไซ

 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี มีอบรมเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 21 ราย เมนูที่ฝึกอบรม ได้แก่ ไส้อั่วและหมูฝอย

ปศอ.สามชุก เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.บ้านสระ

เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

         วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ดำเนินการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร 3 ราย โคเนื้อจำนวน 100 ตัว พร้อมแนะนำให้เกษตรกรป้องกันและกำจัดแมลงดูดเลือดซึ่งเป็นพาหะของโรค สังเกตอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนและให้ติดตามดูอาการอย่างต่อเนื่อง