โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และเทศบาลตำบลนางบวช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 44 ตัว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ หมู่ 4 และศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 10 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปศอ.สองพี่น้องเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในพื้นที่เขตเทศบาลอำเภอสองพี่น้อง

 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง เข้าตรวจสอบสถานที่กักเก็บซากสุกรหรือหมูป่า เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) พร้อมทั้งบังคับใช้กฏหมายหากพบการกระทำผิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และโรคระบาดอื่นๆในสัตว์ ในพื้นที่เขตเทศบาลอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 3 แห่ง

สุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab ในพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

 สุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab

วันที่ 28 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินโครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab จำนวน 40 ราย ในพื้นที่ตำบลเดิมบาง ตำบลบ่อกรุ และตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ปศอ.เมืองสุพรรณบุรีเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าตรวจสอบสถานที่กักเก็บซากสุกรหรือหมูป่า เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) พร้อมทั้งบังคับใช้กฏหมายหากพบการกระทำผิด เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และโรคระบาดอื่นๆในสัตว์ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จำนวน 5 แห่ง

อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้นและมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น

วันที่ 28 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้นและมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่จะขอสินเชื่อในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการอันเกี่ยวเนื่อง จำนวน 2 กลุ่ม 16 ราย ณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี