ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรีรับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร

 มอบหญ้าอาหารสัตว์

          วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรรบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมปศุสัตว์นำไปให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 25,000 กิโลกรัม 

          โดยมีนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวมยุรี มงคลวิทย์ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี พ.อ.ชัยยันต์ พูลละเอียด หัวหน้าฝ่ายโครงการและงบประมาณ กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ ร.ต.ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอบางปลาม้า นายพิเชษฐ์ มหาแสน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรีและชัยนาท รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จิตอาสาฯ และเกษตรกรผู้ได้รับการช่วยเหลือ ร่วมในพิธีรับมอบ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ วัดเสาธง ม.5 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ในการนี้ กรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนถุงยังชีพสำหรับสัตว์ มอบให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมพิธี รวม 50 ชุด

          สำหรับพื้นที่อำเภอบางปลาม้า ได้เกิดอุทกภัยในทุกตำบล รวม 14 ตำบล เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ แพะ-แกะ ได้รับความเดือดร้อน 115 ราย สัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบจำนวน 2,731 ตัว

          ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานต่างรู้สึกซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้

สุ่มตรวจปัสสาวะสุกรและโคตามโครงการป้องกันการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในพื้นที่ อ.สามชุก และ อ.ดอนเจดีย์

 โครงการป้องกันการใช้สารเร่งเนื้อแดง

          วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี​ ปศุสัตว์อำเภอสามชุก และปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7​ เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะสุกรโครงการป้องกันการใช้สารเร่งเนื้อแดง​ โดยชุด Test kit ในพื้นที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี​ จำนวน​ 11​ ฟาร์ม​ ผลการตรวจให้ผลเป็นลบทั้ง​ 11​ ฟาร์ม และในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นฟาร์มสุกรจำนวน​ 10​ ฟาร์ม​ และฟาร์มโคขุนจำนวน​ 1​ ฟาร์ม​ รวม​ 11​ ฟาร์ม​ ผลการตรวจให้ผลเป็นลบทั้ง​ 11​ ฟาร์ม     

ประเมินสถานที่รวบรวมไข่ (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

 ปศุสัตว์ OK

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัสุพรรณบุรี มอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า​ปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต7​ เข้าตรวจประเมินสถานที่รวบรวมไข่ (ปศุสัตว์OK)​ ให้กับ​ บริษัท​ บีอินดี้​ คันทรี กรุ๊ป​ จำกัด​ ในเขตอำเภอสองพี่น้อง​ จังหวัดสุพรรณบุรี​ จำนวน​ 1​ แห่ง

ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์

 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบและอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่จ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน การติดตามและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพสัตว์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์ โดยการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคและแพร่กระจายโรคระบาดสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 42 คน

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

 เยี่ยมเยียน

          วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายไชยญา เจริญสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง เข้าติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่อุบลฟาร์ม และฟาร์มเป็ดทอง ต.ศรีสำราญ อ.สอ่งพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยให้คำแนะนำถึงแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคต่างๆ ในสัตว์ปีก ซึ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรค