ปศอ.เดิมบางนางบวช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.หัวเขา

 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน

        วันที่ 5 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกรจำนวน 5 ราย โคเนื้อจำนวน 150 ตัว และได้แจ้งเกษตรกรให้ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

ส่งมอบโคตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

 ธนาคารโคกระบือ

        วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ และเจ้าหน้าที่ ส่งมอบโคเพศเมียโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 54 ราย เพื่อนำไปให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ต.วังน้ำซับ และต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ปศอ.เดิมบางนางบวช เจาะเลือดแพะ-แกะเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซิส ในพื้นที่ ต.เดิมบาง, ต.โคกช้าง และ ต.ทุ่งคลี

เจาะเลือดเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซิส 

        วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการเจาะเลือดแพะ-แกะเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซิส ในพื้นที่หมู่ 10 ต.เดิมบาง แกะ จำนวน 88 ตัว, หมู่ 5 ต.โคกช้าง แพะ จำนวน 40 ตัว และ หมู่ 3 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี แกะ จำนวน 11 ตัว รวมทั้งสิ้น 139 ตัว

ตรวจต่ออายุใบอนุญาตตั้งสนามชนไก่ในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

 ตรวจสนามชนไก่

        วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและผู้นำท้องถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลทับตีเหล็ก หมู่ 7 ตำบลตลิ่งชัน ออกพื้นที่ตรวจต่ออายุใบอนุญาตตั้งสนามชนไก่ ในพื้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 แห่ง

ออกให้บริการทำหมันสุนัข ณ วัดเขากำแพง อ.อู่ทอง

 ออกหน่วยบริการ

        วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทองพร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกให้บริการทำหมันสุนัข เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 4 ตัว รวม 9 ตัว ณ วัดเขากำแพง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี