ปศุสัตว์สุพรรณฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพปศุสัตว์ห้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี 

สถานการณ์น้ำท่วม

          วันที่ 6 กันยายน 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำและมอบถุงยังชีพปศุสัตว์สำหรับสัตว์ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ตำบลโคกโคเฒ่า ตำบลดอนมะสังข์ และตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 12 ราย

ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่ อ.ด่านช้าง

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน

          วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายพิเชษฎร์ มหาแสน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี นายอภิชาติ นิติศิริ ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง และผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อสร้างอาชีพ ทำความเข้าใจแก่เกษตรกรในเรื่องสูตรอาหารและการให้อาหารโคขุนเพื่อลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งทำประกันชีวิตโคของสมาชิกกลุ่มฯ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านโป่งค่าง 1 หมู่ 13 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ปศอ.ดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์

สถานการณ์น้ำท่วม

          วันที่ 30 กันยายน 2564 นายสุเทพ ตันสุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมทั้งให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ บริการผสมเทียม ตรวจท้องโคให้กับเกษตรกร ม.8 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี และ ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง

 สถานการณ์น้ำท่วม

          วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยและจุดอพยพสัตว์ในพื้นที่ ม.6 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี พบว่ามีเกษตรกรที่ได้รับความเดือนร้อนและต้องอพยพสัตว์มาอยู่รวมกัน เป็นเกษตรกร ม.6 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จำนวน 7 ราย โค 80 ตัว และเกษตรกร ม.1 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จำนวน 8 ราย โค 220 ตัว ในเบื้องต้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีได้ประสานขอรับการสนับสนุนหญ้าแห้งจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จำนวน 250 ฟ่อน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรดังกล่าวแล้ว

ปศอ.เดิมบางนางบวช ทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช

ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

          วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช โดยนายกรณ์พัฒน์ มุกดา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระ ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด รอบๆ บริเวณบ่อทิ้งขยะของเทศบาลตำบลเขาพระ หมู่ที่ 9 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เพื่อช่วยลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด ต่อไป