ตรวจติดตามและแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2566

ตรวจติดตามร้านขายอาหารสัตว์

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ออกตรวจติดตามและแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 15 ร้าน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ