ปศอ.หนองหญ้าไซ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ตรวจนมโรงเรียน

       วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ โดยนายปราสาท ศรีโมรา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการสุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

          1. โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว หมู่ 8 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน 82 คน
          2. โรงเรียนวัดดอนสำโรง หมู่ 4 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน 154 คน

          เด็กนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ได้รับการดื่มนมครบทุกคน คุณภาพน้ำนมปกติและการจัดเก็บรักษานมโรงเรียนถูกต้อง

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ