ตรวจติดตามและแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2566

ตรวจติดตามร้านขายอาหารสัตว์

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่มอบหมายนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ในการออกตรวจติดตามและแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้ดำเนินการตรวจติดตามร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนทั้งสิ้น 31 ร้าน ผลการออกตรวจร้านค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์