ปศอ.เดิมบางนางบวช สุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียน

ตรวจนมโรงเรียน

        วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช โดยนายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ มอบหมายให้นางสาวลันตา สวนประเสริฐ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการสุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
          1. โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
          2. โรงเรียนวัดเขาพระ

เด็กนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ได้รับการดื่มนมครบทุกคน คุณภาพน้ำนมปกติและการจัดเก็บรักษานมโรงเรียนถูกต้อง

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช