ตรวจสารเบต้าอะโกรนิสต์ในสุกร ในพื้นที่ อ.สามชุก

ตรวจสารเบต้าอะโกรนิสต์

          วันที่ 25 ตุลาคม 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักปศุสัตว์เขต 7 (ส่วนมาตราฐานการปศุสัตว์) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ออกตรวจสารเบต้าอะโกรนิสต์ในสุกร (โดยรถโมบายเคลื่อนที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 7) จำนวน 10 ฟาร์ม ในเขตพื้นที่ อ.สามชุก ซึ่งแบ่งเป็น 2 จุดบริการ ณ ที่ทำการอบต.หนองผักนาก และวัดโพธิ์สุวรรณ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการ Test ทดสอบผ่านและไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก