สำรวจโรคระบาดสัตว์ปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่ อ.ด่านช้าง

สำรวจโรคระบาดสัตว์

           วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายอภิชาติ นิติศิริ ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ออกพื้นที่สำรวจโรคระบาดสัตว์ (ปากและเท้าเปื่อย) ในโค-กระบือ พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับโคเนื้อ จำนวน 10 ตัว โครงการเศรษฐกิจพอเพียง "แหล่งเรียนรู้วัวไทย เพื่อชุมชนท้องถิ่น" ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงด่านช้าง ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. (สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี) อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง