เก็บตัวอย่างเป็ดไล่ทุ่ง ในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

เก็บตัวอย่าง

          วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการเก็บตัวอย่าง (oropharyngeal swab) เป็ดไล่ทุ่ง ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทยในเป็ดไล่ทุ่ง (x-ray) รอบพิเศษ ในพื้นที่ตำบลสวนแตงและตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสพรรณบุรี