มอบถุงยังชีพให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

ช่วยเหลืออุทกภัย

          วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการมอบถุงยังชีพสำหรับปศุสัตว์ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ปี 2565 ในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จำนวน 10 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสพรรณบุรี