เก็บตัวอย่างเป็ดไล่ทุ่งในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์

เก็บตัวอย่าง

          วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ดำเนินการเก็บตัวอย่าง (oropharyngeal swab ) เป็ดไล่ทุ่ง ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ ของประเทศไทยในเป็ดไข่ไล่ทุ่ง (x-ray) รอบพิเศษ จำนวน 3 ฝูง 36 ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์