เก็บตัวอย่างเป็ดไล่ทุ่ง ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

เก็บตัวอย่าง

          วันที่ 20 ตุลาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง โดยนายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง นางนภาพร คำชุ่ม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เจ้าพนักงานสัตวบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จ้างเหมาเฝ้าระวังโรคสัตว์ ดำเนินการเก็บตัวอย่าง (oropharyngeal swab) เป็ดไล่ทุ่ง ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ ของประเทศไทยในเป็ดไข่ไล่ทุ่ง รอบพิเศษ เกษตรกรจำนวน 28 ราย จำนวน 28 ฝูง 336 ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง