โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพื้นที่ อ.ศรีประจันต์

โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

          วันที่ 2 พฤษจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันแมว ณ วัดปลายนา หมู่ที่ 5 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ผลการปฏิบัติงาน ผ่าตัดทำหมันแมว รวม 5 ตัว แบ่งเป็นแมวเพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 2 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์