มอบโคแก่เกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

โครงการธนาคารโค-กระบือ

          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโคตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดลำพันบอง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 56 ตัว โดยมีนายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมอบให้เกษตรกรอำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน 32 ตัว อำเภอดอนเจดีย์ จำนวน 15ตัว อำเภอสามชุก จำนวน 9 ตัว

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์