เจาะเลือดแพะเพื่อทดสอบโรคบลูเซลลา ในพื้นที่ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง

เจาะเลือดเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซิส

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายอภิชาติ นิติศิริ ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ออกบริการเจาะเลือดแพะเพื่อทดสอบโรคบลูเซลลาในแพะ เกษตรกร จำนวน 1 ราย แพะ จำนวน 47 ตัว ในพื้นที่บ้านวังโหรา หมู่ที่ 3 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง