ปศอ.อู่ทอง จัดประชุมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

ประชุมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย จัดประชุมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายกอบต.พลับพลาไชย เป็นประธานในการประชุมฯ โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่สำคัญในโคและกระบือ ได้แก่ โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอบวม) โรคปากและเท้าเปื่อย โรคพยาธิเม็ดเลือด รวมทั้งการดูแลสุขภาพสัตว์ให้มีความสมบูรณ์พันธุ์ วิธีการจับสัดในกระบือให้แม่นยำ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุฯ ม.14 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง