ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี เก็บตัวอย่างไก่ไข่ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1/2566

เก็บตัวอย่าง

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำโดยนายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและจ้างเหมาไข้หวัดนก ดำเนินการเก็บตัวอย่าง (oropharyngeal swab) ในไก่ไข่ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 4 ฟาร์ม 24 ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่ ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี