วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

          วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดวางสินค้าและแจกสติกเกอร์ "น้องเหน่อ" แก่ผู้ประกอบการที่นำสินค้าด้านปศุสัตว์มาวางจำหน่าย ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก บริษัท เสรีภาพ จำกัด อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่บริเวณถนนหมายเลข 3260 สุพรรณบุรี-สองพี่น้อง มีกลุ่มเกษตรกรด้านปศุสัตว์และบริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ดังนี้

          1.กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงแพะอู่ทอง วางสินค้า เนื้อแพะแช่แข็ง ต้มแซ่บแพะ และหนางแพะ
          2.กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงแพะนมอำเภอบางปลาม้า วางสินค้า สบู่นมแพะ
          3.มาตรศรีฟาร์ม วางสินค้า นมพลาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต และไอศครีม
          4.บริษัท สไมล์บีพ จำกัด วางสินค้า เนื้อโคขุนเสียบไม้ เนื้อกระบือเสียบไม้ เนื้อเค็ม เนื้อสไลด์แช่แข็ง และเนื้อวัวบดแช่แข็ง
          5.บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด วางสินค้า เนื้อแดดเดียวแช่แข็ง เนื้อเสียบไม้ และใส้กรอก

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์