เก็บตัวอย่างเป็ดไล่ทุ่ง ในพื้นที่ ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์

เก็บตัวอย่าง

          วันที่ 1 พฤศจืกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์นำโดย นาย บุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์และพนักงานจ้างเหมาไข้หวัดนก ดำเนินการเก็บตัวอย่าง oropharyngeal swab เป็ดไล่ทุ่ง ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทยในเป็ดไล่ทุ่ง (x-ray) รอบพิเศษ จำนวน 2 ฝูง 24 ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์