โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพื้นที่ อ.ศรีประจันต์

โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

          วันที่ 31 ตุลาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีโดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ณ วัดม่วงเจริญผล หมู่ที่ 6 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ผลการปฏิบัติงาน ผ่าตัดทำหมันสุนัข รวม 10 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 6 ตัว รักษาสัตว์ป่วย ชนิดสุนัข 1 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์