เก็บตัวอย่างเป็ดไล่ทุ่ง ในพื้นที่ อ.อู่ทอง

เก็บตัวอย่าง

          วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการเก็บตัวอย่าง oropharyngeal swab ในเป็ดไล่ทุ่ง จำนวน 30 ฝูง 360 ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทยในเป็ดไล่ทุ่ง (X-ray) รอบพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง