พิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน

พิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน

         วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (พายุโนรู) โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีฯ นายกองโท เชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอบางปลาม้า กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานการนำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ปศุสัตว์อำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ ได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 10,000 กิโลกรัม และถุงยังชีพปศุสัตว์จำนวน 29 ชุด แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ จำนวน 29 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ อาคารอเนกประสงค์วัดเสาธง หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์