โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทยในเป็ดไล่ทุ่ง (X-ray) รอบพิเศษ

เก็บตัวอย่าง

          วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2565 นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช มอบนางสาวลันตา สวนประเสริฐ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการเก็บตัวอย่าง (oropharyngeal swab ) เป็ดไล่ทุ่ง ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ ของประเทศไทยในเป็ดไล่ทุ่ง (x-ray) รอบพิเศษ จำนวน 10 ฝูง 120 ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช