โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

          วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ จัดกิจกรรมตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธทศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ปี 2566 โดยภายในงาน ให้บริการผ่าตัดทำหมันแมว ณ สำนักสงฆ์ป่าสวนแก้ว หมู่ที่ 5 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ผลการปฏิบัติงาน ผ่าตัดทำหมันแมว รวม 7 ตัว แบ่งเป็น แมวเพศผู้ 4 ตัว แมวเพศเมีย 3 ตัว รักษาสัตว์ป่วย ชนิดแมว 1 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์