กรมปศุสัตว์ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกฟางอัดก้อน หญ้าสด ข้าวโพดหมัก และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ปล่อยขบวนรถบรรทุกฟางอัดก้อน         

          วันพุธที่ 12  ตุลาคม 2565 กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกฟางอัดก้อน หญ้าสด ข้าวโพดหมัก และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ครบรอบวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2559 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ปีที่ 6) ณ ตลาดกลางสินค้าเกษตร ธ.ก.ส. อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยนายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนส่วนราชการ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์