เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย

เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว        

          วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดรางบัวทอง ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์