ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร ในพื้นที่ ต.สระกระโจม

ตรวจมาตรฐานฟาร์ม

          วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า​ปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ออกพื้นที่เพื่อตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) ในพื้นที่ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์