ปศุสัตว์สุพรรณบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

สถานการณ์น้ำท่วม

          วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.เจดีย์ อำเภออู่ทอง ต.สวนแตง อ.เมืองฯ ต.วังน้ำเย็น ต.วัดโบสถ์ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากการที่เขื่อนเจ้าพระยาจะมีการระบายน้ำผ่านเข้ามาทางแม่น้ำท่าจีน ซึ่งไหลผ่านพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช สามชุก ศรีประจันต์ เมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง โดยขณะนี้ในพื้นที่เริ่มมีน้ำท่วมขัง เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้อพยพสัตว์เลี้ยงไว้ที่ปลอดภัย และสำรองเสบียงสัตว์ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านอาหารสัตว์ในช่วงน้ำท่วม การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในการนี้ นายณรงค์ ศรีเทพ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมด้วย

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์