ปศอ.ด่านช้าง ลงพื้นที่สำรวจโรคระบาดสัตว์และติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

          วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายอภิชาติ นิติศิริ ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง มอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจโรคระบาดสัตว์ในโค-กระบือ ทำการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย และสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก ในพื้นที่ตำบลต่างๆ ในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง