ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร ในพื้นที่ ต.ดอนคา

ตรวจมาตรฐานฟาร์ม

          วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า​ปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ออกพื้นที่เพื่อตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) ณ จักรกฤชฟาร์ม ม.7 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์