ปศุสัตว์สุพรรณบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

          วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง และเจ้าหน้าที่ฯ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเรื่องการจัดการดูแลสัตว์เลี้ยง คอกสัตว์ และแปลงพืชอาหารสัตว์ สอบถามและแนะนำให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งตรวจสอบและรวบรวมความเสียหายในเบื้องต้น ทั้งนี้ เริ่มมีเกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอรับสนับสนุนหญ้าแห้งอัดฟ่อน เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ของตนเองในช่วงน้ำท่วมขัง ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้องจะได้รวบรวมและหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป ณ ตำบลหัวโพธิ์ ตำบลบางพลับ และตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์