ปศอ.อู่ทอง ลงพื้นที่ตรวจประเมินสนามซ้อมชนไก่ ในพื้นที่ ต.กระจัน

ตรวจต่ออายุใบอนุญาตสนามชนไก่

          วันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจประเมินหลักเกณฑ์การจัดระบบป้องกันโรคในสนามชนไก่หรือสนามซ้อมชนไก่ ของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองซุ้มก้านไม้ขีดไฟ หมู่ 1 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง