ตรวจรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ในพื้นที่ อ.ด่านช้าง

ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

        วันที่ 9 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ไก่พื้นเมืองและแพะเนื้อ ในพื้นที่ตำบลด่านช้าง และตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 7 ฟาร์ม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง