ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ประชุมสัมมนา

          วันที่ 9 กันยายน 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอู่ทอง ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Conference ณ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เช่น ลูกชิ้นแพะ เนื้อแพะแช่แข็ง สาลี่นมแพะ สบู่นมแพะ และหมูสวรรค์

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนการปศุสัตว์