ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2565

วันประมงแห่งชาติ

        วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช