ร่วมกิจกรรมวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก ในพื้นที่ อ.ด่านช้าง

ทำหมันสุขนัขและแมว

         วันที่ 15 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน ผ่าตัดทำหมันสุนัขและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า "วันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2565  World Raabies Day 2022" ได้แก่ เพศเมีย 12 ตัว เพศผู้ 3 ตัว รวมทั้งหมด จำนวน 15 ตัว ณ วัดทับผึ้ง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง