ร่วมกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

ทำหมันสุขนัขและแมว

        วันที่ 15 กันยายน 2565 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในงานโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนนิคมสร้างตัวเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์ 1) ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีเป้าหมายผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวรวม 150 ตัว

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์