ปศอ.ศรีประจันต์ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

          วันที่ 16 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันแมว ณ วัดพังม่วง หมู่ที่ 3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ผลการปฏิบัติงาน ผ่าตัดทำหมันแมว รวม 13 ตัว แบ่งเป็น แมวเพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 10 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์