หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร

มอบกระบือ

          วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตกระบือ จำนวน 10 ตัว เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร ณ วัดสังฆมงคล ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวขอบคุณประธานในพิธี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์