ปศอ.ศรีประจันต์ ดำเนินการเก็บตัวอย่างตามโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสที่มีค้างคาวเป็นพาหนะในสุกรในพื้นที่เสี่ยง

เก็บตัวอย่าง

          วันที่ 21 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ดำเนินการเก็บตัวอย่างตามโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสที่มีค้างคาวเป็นพาหนะในสุกรในพื้นที่เสี่ยง ปี 2565 ณ สุริยาฟาร์ม บ้านเลขที่ 563 ม.2 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์