ปศอ.ด่านช้าง เจาะเลือดแกะเพื่อทดสอบโรคบรูเซลลา ในพื้นที่ ต.วังคัน

เจาะเลือดเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซิส

          วันที่ 21 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ร่วมกับสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ดำเนินการเจาะเลือดแกะเพื่อทดสอบโรคบรูเซลลา ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกรจำนวน 3 ราย แกะ จำนวน 111 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง