ปศอ.เดิมบางนางบวช ลงพื้นที่เจาะเลือดแกะเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซีส

เจาะเลือดเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซิส

          วันที่ 20 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ดำเนินการเจาะเลือดแกะเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซีส ในพื้นที่ ต.ปากน้ำและ ต.หัวเขา อ.เดิมนางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เกษตรกร จำนวน 2 ราย แกะ จำนวน 61 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช