ปศอ.บางปลาม้า ตรวจรับรองฟาร์ม GFM ในพื้นที่ ต.มะขามล้ม และ ต.บางปลาม้า

ตรวจรับรองฟาร์ม GFM

          วันที่ 20 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจรับรองฟาร์ม GFM ไก่พื้นเมือง จำนวน 14 ฟาร์ม ไก่ไข่ จำนวน 2 ฟาร์ม โคเนื้อ จำนวน 1 ฟาร์ม แพะนม จำนวน 1 ฟาร์ม ในพื้นที่ตำบลมะขามล้มและตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี รวมจำนวน 18 ฟาร์ม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า