ปศอ.สามชุก ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ต.หนองผักนาก และ ต.บ้านสระ

เยี่ยมเยียนเกษตรกร

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคและให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงโรงเรือนให้เข้าระบบ Good Farming Management (GFM) พร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อและยาปฏิชีวนะ ในพื้นที่ ตำบลหนองผักนาก และตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก